Učební plány

Zde najdete přehled témat pro jednotlivá setkání NŠS.
  • Nebeský soudní dvůr s použitím v praxi. Navazuje na Konferenci s vyučující Lissette Blanco 1.- 2.9.2023 v Praze KS Na Žertvách (studenti budou pozváni)
  • Duchovní mapování a boj o město, praxe ve městě
  • Co vidím v nebi, aplikuji na zemi, praxe ve městě. Zahrnuje prorockou přímluvu, chvály, troubení, prorocké skutky, žehnání