Učební plány

Strážní služba, Spolupráce strážců a vedoucích, Intimita s Bohem

Identita, Synovství, Modlitba podle Božího srdce

Duchovní boj, Brány, Hradby

Jak postavit strážnou věž

Generační propojení

Duchovní dědictví národa

Misie, Význam Izraele