O škole

Pro koho je NŠS určená

NŠS vzdělává a propojuje prorocky obdarované lidi, modlitebníky, přímluvce a strážce, také vedoucí sborů  a starší. Každého, kdo se chce v této oblasti strážcovství posunout a vyrůst. 

Jak probíhá studium

V období září 2022 - leden 2023 proběhl první ročník NŠS. V září - listopadu 2023 proběhlo navazující studium, určené předně pro absolventy prvního ročníku, které mělo za cíl prohloubení znalostí a praktický výcvik formou tří podzimní setkání. Završením je Národní konference pro strážce dne 16. prosince 2023 v Praze.

Další 1. ročník Národní školy strážců je připravován v únoru - červnu 2024 v Praze.

Termíny

  • 9. – 10. 2. 2024
  • 22. – 23. 3. 2024
  • 5. – 6. 4. 2024
  • 3. – 4. 5. 2024
  • 7. – 8. 6. 2024

Školné

3500 Kč platba v hotovosti při zahájení školy.

Zahrnuje: 5 setkání po 700 Kč (vždy v pátek a v sobotu), únor - červen 2024.

Vyučování

Informace o obsahu učebních plánů najdete zde.

Historie vzniku školy

V naší zemi působí na různých úrovních jednotlivci či skupiny ve strážné službě. Poznáváme při tom jeden druhého, sdílíme svá srdce, přijímáme vhledy, učíme se komunikovat. Bůh na strážení    v této době velmi ukazuje a má strategické plány. Porozuměli jsme, že povolává a pozvedá další lidi, kteří budou působit jako noví strážci.

V létě 2021 při pobytu skupiny přímluvců a chváličů v Herrnhutu s námi Pán jednal a více jsme pochopili jeho záměr - stráž je zároveň součástí našeho dědictví, které máme po předcích, po moravských a českých bratřích, kteří měli na srdci národy. Právě zde v Ochranově vznikla stoletá modlitební stráž mužů a žen, která vynesla jejich světovou misii k nadpřirozenému dílu. Bůh nám svěřuje naše národní "rodinné stříbro".

Na podzim roku 2021 jsme tedy v poslušnosti oslovili skupinu pomazaných vzácných sourozenců, kteří tvoří tým vedoucích v Národní škole strážců.