O škole

Pro koho je NŠS určená

NŠS vzdělává a propojuje prorocky obdarované lidi, modlitebníky, přímluvce a strážce, také vedoucí sborů  a starší. Každého, kdo se chce v této oblasti strážcovství posunout a vyrůst. 

Jak probíhá studium

V období září 2022 - leden 2023 proběhl první ročník NŠS. V současné době probíhá příprava navazujícího studia. 

Toto studium bude otevřeno pro absolventy prvního ročníku, má za cíl prohloubení znalostí a praktický výcvik. Přijali jsme, že to mají být tři podzimní setkání a završením bude Konference pro strážce dne 16. prosince 2023.

Studium bude probíhat opět v České Lípě, ve sborových prostorách KS. 

Termíny

  • 22. - 23. 9. 2023
  • 20. - 21. 10. 2023
  • 24. – 25. 11. 2023
  • 16. 12. 2023 Konference pro strážce

Školné

2 400 Kč za všechna setkání, platba na účet 2502244581/2010.

Vyučování

Informace o obsahu učebních plánů najdete zde.

Historie vzniku školy

V naší zemi působí na různých úrovních jednotlivci či skupiny ve strážné službě. Poznáváme při tom jeden druhého, sdílíme svá srdce, přijímáme vhledy, učíme se komunikovat. Bůh na strážení    v této době velmi ukazuje a má strategické plány. Porozuměli jsme, že povolává a pozvedá další lidi, kteří budou působit jako noví strážci.

V létě 2021 při pobytu skupiny přímluvců a chváličů v Herrnhutu s námi Pán jednal a více jsme pochopili jeho záměr - stráž je zároveň součástí našeho dědictví, které máme po předcích, po moravských a českých bratřích, kteří měli na srdci národy. Právě zde v Ochranově vznikla stoletá modlitební stráž mužů a žen, která vynesla jejich světovou misii k nadpřirozenému dílu. Bůh nám svěřuje naše národní "rodinné stříbro".

Na podzim roku 2021 jsme tedy v poslušnosti oslovili skupinu pomazaných vzácných sourozenců, kteří tvoří tým vedoucích v Národní škole strážců.