Národní škola strážců

Jsme tým lidí, kterým Bůh dal na srdce založení Národní školy strážců a těšíme se z toho, že Vám ji můžeme představit. 

Vnímáme, že je Boží čas - kairos pro vystrojení a propojení přímluvců a strážců         v naší zemi.

Věříme, že je čas předávat a šířit Boží zjevení, plány a nebeské strategie. Vhodně předávat rozsouzená proroctví, sny a slyšení od Pána na základě vzájemných vztahů, porozumění si a vzájemné úctě.

Naším cílem je vyučit a trénovat účastníky, aby slyšeli Boží hlas a modlili se strategické modlitby a také nalezli svá obdarování a místo v církvi.

Toužíme po tom, aby to byla služba celému Tělu Kristovu.

Rádi bychom spolupracovali s dalšími skupinami strážců, přímluvců a prorockých lidí již působícími v národě.

I s těmi, o kterých dnes zatím ani nevíme.

O našem týmu se více dočtete zde.