Modlitební náměty

13.04.2023
1. Vnímáme za velmi důležité v tomto čase posílit stráž a hradby v oblasti vlády a Pražského hradu, stráž a žehnání pro prezidenta, premiéra a vládu, poslance a senátory. Modleme se a žehnejme v duchu synovství a s vírou. Vnímáme za důležité, aby v této oblasti vznikaly nové věže a byly postaveny nové kameny hradeb skrze přímluvy a proklamace. Je to pokyn od Pána v tomto čase.
2. Dále je důležité posílit modlitby za média, která ovlivňují mnohá dění v zemi . Pán říkal, že se máme za tuto oblast modlit v jazycích. Prosím zvolte si v libovolném čase půl hodinu v týdnu, podle vašich možností a zařaďte takovým způsobem modlitby za tuto oblast.
3. Vidíme, že Pán na mnohých místech začíná vylévat svého Ducha, také jednotlivci mluví o začínajícím osobním probuzení. Máme z toho radost a otvírejme se Pánu. Ať přijde čerstvé vylití Božího zaslíbení na všechny generace dle Joele 3,1 - 3.
4. V poslední době vnímáme, že Bůh nás vede k žehnání pramenům a vodním zdrojům v národě. Ještě nemáme jasnou strategii, jak to provést, píšeme jen pro informaci, až bude jasněji, doplníme informace. Pokud budete vnímat od Pána směrování, prosíme, dejte nám vědět.